Fidel Castro silahlı bir darbe ile ülke yönetimine el koydu. Sosyalist olmasa sen ona cunta, darbeci, faşist diyecektin ama senin ideolojiden olduğu için ona ‘Devrimci’ dedin.
Fidel Castro, Küba’da halkı adam yerine koyup hiç seçim yapmadı ve tam 45 yıl oturduğu koltuktan kalkmadı. Bilirim sosyalist olmasa sen ona Diktatör derdin ama…

Fidel Castro, 45 yıllık diktatörlük sonunda yürüyemez hale gelince yerine başkanı kendi seçti. Yine seçim yapmadan Devlet Başkanı’nın 85 yaşındaki kardeşi olduğunu ilan etti ve kimse karşı gelemedi. Bilirim sosyalist olmasa sen ona feodal, faşist derdin ama…

Fidel Castro, birlikte devrim yaptığı Che Guevara’yı Sovyetlerin isteği üzerine Bolivya Ordusuna sattı ve halkın kurtarma çağrısı üzerine kurduğu bir tugay askeri ABD başkanı Jonson ile yaptığı bir görüşme üzerine göndermedi. (NOT:1967’de Bolivya ordusu tarafından ele geçirilen Che’nin öldürüldüğü sırada yanında bulunan iki arkadaşından biri olan Daniel Alarcon Ramirez’in ifadesi) Bilirim sosyalist olmasa sen ona ‘ihanetçi’ ve ‘Keklik Soylu’ derdin ama…

Fidel Castro, Küba halkı açlık ve sefalet içinde yaşarken, geçinmek için evinin bir odasını Otel olarak yabancılara kiralarken kendisinin Başkentte tam (güvenlik gerekçesiyle) 7 lüks evi vardı.

Bilirim sosyalist olmasa sen ona ‘Diktatör’ ve ‘Sömürgeci’ derdin, Saray/Köşk edebiyatı yapardın ama…
Küba’da 2 para birimi vardır, halkın para birimi ‘pezo’, yabancıların para birimi CCU (Kök) ve yabancıların alışveriş yaptığı lüks AVM’lere halkın girişi yasak. Alışveriş merkezleri, oteller, araçlar, plajlar vs… Kısaca her şey yerli ve yabancılara göre ikiye ayrılmış. Yabancılar onların topraklarında onların kaynakları ile lüks içinde yaşarken halk sefalet içinde ve kendi ülkesinde gezmek ve alışveriş yapmakta bile özgür değil.

Bilirim sosyalist olmasa sen ona ne küfürler ederdin; hak, eşitlik, halklar, özgürlük edebiyatı yapardın ama…
Küba’da MSN, Skype vb tüm kitle iletişim araçları yasak veya Devletin sansürü altında, basın da öyle. Bilirim sosyalist olmasa sen ne ‘basın özgürlüğü’ ve diktatörlük sloganları atardın ama…

Küba’da tüm dinler için ibadethane inşa etmek yasak, var olan kiliseler de baskı altında. Müslümanların sadece 50 kişinin namaz kılabildiği bir Mescidi var. Müslümanlar Bayram Namazı kılabilmek için rejime kişi başı ücret ödemek zorunda. Bilirim sosyalist olmasa sen ne ‘İnanç özgürlüğü’ diye ne sloganı atar, ne edebiyatlar yapardın ama…
Yapardın, söylerdin ama yapamazsın, söyleyemezsin çünkü sen solcusun.!

Sen ideolojik kafesine göre fiillerin/eylemlerin iyi veya kötü olmasının tek ölçüsü failin solcu olup olmamasıdır; fail solcu ise yaptığı her şey meşrudur, değilse yaptığı aynı şey kötüdür ve zulümdür.!

Hem zaten senin ideolojin sağcılığın/vahşi ve vampir Kapitalizmin payandası/merdivenidir. Sen kadına sınırsızlığı/ahlaksızlığı dayatır/öğretirsin, kapitalizm de gelir onun bedenini sakız/otomobil reklamında kullanır. Sen bir ülkeyi şiddet ile kaosa sürüklersin kapitalizm de gelip o halkı ve kaynakları sömürür, geride bıraktığın yetim çocukların organlarını çalar.!

●Silahla gelen solcu ise ‘Devrimci’ değilse ‘Faşist Darbecidir’
●45 yıl seçim yapmadan ülke yöneten solcuysa ‘Devrimin lideri’ değilse ‘Diktatördür’
●Seçim yapmadan Devlet yönetimini kardeşine devreden solcuysa ‘Devrimi korumak’ değilse ‘Feodal, Faşist Diktatör’
●Yol arkadaşını satan solcuysa ‘Devrim için bedel’ değilse ‘ihanetçi’
Evet sen de haklısın çünkü sen solcusun, senin ideolojin bu…

BAK YOLDAŞ/HEVAL, SANA BİRAZ DA KÜBA’YI ANLATAYIM;

Küba’nın nüfusu 11 milyon, nüfusun yaş ortalaması 76. Evet devrim sırasında 55 olan yaş ortalaması şu an 76 ve nüfusun %16’sı 80 yaşın üstünde çünkü senin insanlığa, yaradılış fıtratına düşman olan ideolojin yüzünden orada din yok, ahlak yok, namus yok, aile kurma yok, evlilik yok, çocuk yapma yok; kısaca senin ideolojin insanlığın kökünü kurutuyor.
Küba’da tüm Emperyalist/Kapitalist şirketlerin iş yapması, ticaret yapması serbest ama firma işçiye maaş ödeyemez. Firma işçi başına Devlete 100 pezo para verir ve Devlet bu paranın sadece 4 pezo’sunu emekçiye verir 96 pezo’suna ‘devrim adına’ el koyar.

Fidel, yetkileri kardeşi Raul’a devrettikten sonra Raul, bu oranı %4’ten %8’e çıkardı. Bi düşün yoldaş! Bu Castro sosyalist olmasa sen bu emek sömüren vampir kapitalizm sistemi için ne sloganlar atardın değil mi.?

Küba’da nüfusun en çoğunu dinsizler oluşturuyor daha sonra Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler geliyor. Kübalıların kayıtlarda Müslüman ismi kullanması yasak; Müslüman olduktan sonra Ahmet, İsa, Muhammed, Fatma, Aişe ismi alsalar da bunu kimliğe yazdıramazlar…

Küba’ya giden yabancılara yapılan ilk uyarı ‘sokak arasında satılan kokaini alma çünkü o kokain değil pudra, puro’yu alma çünkü muz kabuğundan yapılmış ve sahte’ yani sadece Castro değil heval, ordaki yoldaşların da emek hırsızı ve dolandırıcı…

Ve son olarak, insanların bedava öldüğü Küba’da bir ineği öldürmenin cezası 35 yıl hapistir heval.

Fidel Castro, Saddam Halepçe’de Kürtleri katlederken ona methiyeler dizen, ABD Küba/Guatanamo’da insanlığa işkence yaparken izliyordu. Demem o ki yoldaş/heval ! Fidel Castro, bildiğin darbeci, ihanetçi, feodal, emek sömüren faşist bir diktatördü…

Şimdi de öldü ve vasiyeti üzerine cesedi yakılacak; hepsi bu kadar…