Belediye Başkanları seçilince kendilerine sembolik olarak Şehrin Anahtarı verilir. Bu anahtar çok ağır bir sorumluluk ve çok anlamlıdır.
Belediye Başkanı ‘’Şehir Emini’’ demektir. Kendisine verilen Şehir Anahtarı aslında o şehirdeki tüm evlerin anahtarıdır. Verilmek istenen mesaj yüklenilen sorumluluk; ‘’Sayın Başkan siz bu şehrin en emin kişisi olduğunuz için hepimizin ev anahtarı yani biz mal güvenliğimiz, ahlak güvenliğimiz, gençlerimiz, namus güvenliğimiz yani BİZ sana emanetiz’’
Partisi ve ismi ne olursa olsun Siirt Belediye Başkan adaylarından beklentim;
Tüm aday arkadaşlardan ilk basın toplantısı veya  mitingte çıkıp; ‘’Ben ırkı, dili, dini, mezhebi ne olursa olsun hepinizin oylarına talibim ANCAK; Kendi Saadetini başkasının felaketi üzerine kurarak TEFECİLİK yoluyla insanların kanını emen, ÇOCUK İSTİSMARI-FUHUŞ yoluyla  aileler yıkan ve bu şekilde bu şehrin adını kirleten kişilerin oylarını ASLA istemiyorum.!’’ Açıklamasını cesaretle bekliyorum.
Şehir Emini olmaya namzet arkadaşlar hangi siyasi partinin adayı olursa olsun 5 yıllık MADDİ ve MANEVİ kalkınma planı yapmalıdır
MADDİ KALKINMA PLANI kapsamında öncelikle;
a-      Şehrin tarihi ve sahip olduğu reel gerçekler kapsamında Şehre bir kimlik yani bir vizyon belirlemeli. Siirt Sanayi kenti mi olacak, İnanç Turizmi ve Eğitim kenti mi olacak? Bundan sonra yapılacak tüm imar projeleri ve diğer planlamalar bu kimliği destekleyecek projeler olmalıdır.
b-      Şehrin Yap-Sat usulü ile dönüşümü beklenmeyip, Şehir Planlamacılarının yapacağı projeler ile yeni imar alanları açılmalı ve bu yeni kentleşmede çarpıklığa asla izin vermemeli.
c-       Belediye kurumsallaştırılmalı, kurulan yeni ekip ile görev paylaşımı yapılmalı vatandaş bir su kesintisi için Başkana ulaşmak zorunda kalmamalı. Kurumsallaşan Belediyelerde Başkan değişse de Belediye binasında olmasa da işler aksamadan yürür herkes kendi görevini yapar.
MANEVİ KALKINMA PLANI kapsamında öncelikle;
a-      Belediye Başkanının dini, ırkı, mezhebi ne olursa olsun yapacağı tüm sosyal etkinliklerde Şehrin tarihi geleneği ve o şehirde yaşayan insanların İnanç ve hassasiyetlerine uygun davranmak zorundadır.
b-      Öncelikle Tefecilik, Fuhuş, Tinercilik, Bahis, Kumar, Çocuk istismarı konuları ile etkin mücadele etmeli gençleri bu kötü alışkanlıklardan kurtaracak projeler geliştirmeli, Bu kötü alışkanlıklara giden yolları tıkamalıdır.
c-       Verdiği tüm işyeri ruhsatlarında aynı manevi hassasiyetleri gözetmeli. Halkın ailesi ile geçtiği kaldırımların kahvehaneler tarafından işgal edilmesini önlemenin en etkin yolu o noktaya Kahvehane ruhsatı vermemek olduğunu bilmeli, Aile yaşantısının olduğu alanlarda Alkol satışına izin vermemelidir.
d-      Tüm sosyal etkinliklerde halka yeni yaşam dayatması yerine kendi organizasyonlarını halkın yaşam tarzına uydurmalı. Mesela; Kürtlerin, Arapların ve Türklerin Aile yaşamında güçlü bir yeri olan Haremlik-Selamlık hassasiyetine rağmen Belediye Başkanı gittiği bir düğünde eline mikrofonu alarak: ‘’Ey kadınlar erkeklerin içine inin ve düğünü şenlendirin, Parti bu yasağı kaldırmış’’ hezeyanına düşmemeli.!
Selam ve Dua ile…