Cumhuriyet tarihi boyunca bu ülkede yapılmış tüm Askeri darbelerin, halkın iradesi karşısında kurulan tüm vesayet düzenlerinin faili Batının [ABD, NATO, İsrail, İngiltere, Fransa, Almanya] ‘İyi Çocuklar’ı Kemalistlerdir…

Haliyle bu ülkede yapılan tüm idamların, işkencelerin, yıkımların, katliamların, tezgahların, sürgünlerin, hülasa tüm zulümlerin faili Kemalistlerdir.!

Kemalizm dışında; bu milletin canına, malına, namusuna, mukaddesatına kasteden diğer tüm yapılar, örgütler de Kemalizmin öz evlatlarıdır; ya da Kemalistler kimin ‘İyi Çocuklar’ı ise diğer zulüm örgüt ve yapıları da onların çocuklarıdır…

Batı daha önce defalarca sözde bağımsızlıkçı/ulusalcı gerçekte mandacı/taklitçi, simokin giyen Kemalist çocuklarını üzerimize sürdü; bu defa da Takkiyeyi kendine din edinmiş sözde Müslüman gerçekte gavur uşağı/vatansız takke giyen FETÖ’cü çocuklarını üzerimize sürdü.

FETÖ’cülerin ‘İyi Çocuklar’ olarak isimlendirilmemesinin ve ortada ‘Gayrimeşru Çocuklar’ olarak kalmalarının tek sebebi babaları adına giriştikleri işgal hareketinde başarısız olmalarıdır. Çünkü Batının ahlakı ve vefası yoktur; verdiği görevi başaramayan uşaklarını/evlatlarını ortada bırakır.

Şimdi gelelim asıl mevzumuza…

15 Temmuz işgal girişimi, aziz milletin şanlı direnişi sayesinde başarısız olunca; daha önceki girişimlerde başarılı olan Kemalistler bir anda durumdan vazife çıkarmaya başladı.

Unutulmasın ki; Fetö, bu milletin evlatlarını takkiye ile Devlete sızmaya ikna edebilmiş ve Takkiye yaparak iş yaptırmış ise bu Kemalistlerin Müslümanlara uyguladıkları ambargo ve zulümlerin sayesindedir.

FETÖ, Müslümanlara; Kemalistlerin onlara uyguladıkları ambargoyu takkiye yoluyla delme stratejisini teklif etmiş onların bir kısmı bu teklifi kabul edip bu tuzağa düşmüştür.

15 Temmuz işgal girişiminin de babası, fikir sahibi, patent sahibi Kemalizim ve babası olan Batıdır.!

Milletin aklı ile alay edercesine önce kelime oyunları ile FETÖ’cüleri İslamcı, örgütlerini İslami Cemaat göstermek sonra da; “Bakın biz Tarikat ve Cemaatlere bu sebeple karşıydık; dindarlara bu yüzden rezerv uyguladık” diyerek İslama ve Müslümanlara olan düşmanlıklarını haklı ve masum göstermeye çalışmak en basit tabirle kendini solcu zanneden aşırı faşist Kemalistlere yakışırdı…

15 Temmuz işgal girişimi de diğer Askeri darbeler gibi ABD neoconları ve NATO gladyosu adına İngiltere kraliyet ailesinin içimizdeki kulları/köleleri/uşakları tarafından yapılmıştır.

İçimizdeki bu vatansız, İslam, Ümmet ve Millet düşmanı gavur uşaklarının isimlerinin ne olduğunun bizim için hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

İsimleri: ha Kemalizm, ha FETÖ, ha PKK, ha İŞİD olmuş hiç farketmez. Bizim için bunlar Siyonizmin ABD’den üfledigi ZURNAnın farklı delikleridir.

Biri ulusalcı bağımsızlıkçı/ulusalcı, biri Müslüman görünüp, biri Kürt görünüp ABD’nin ‘İyi Çocuklar’ı olma adına onlara kölelik yapıp millete ve milletin mukeddesatına düşmanlık yapmakta ve zurnanın tüm delikleri İslama ihanet etmekte ve İslam Coğrafyasını batı sömürgesine sokma faaliyeti yürütmektedir.

Kimse çıkıp bu aziz milletin şanlı direnişi üzerinden kendi PUTunu parlatmaya, yeniden süsleyip piyasaya sürmeye kalkışmasın; bu millet 15 Temmuz’da İbrahimi bir ruh ile ayağa kalkmış ve FETÖ putunu yıkıp yerle bir etmiştir. Öyle ki 40 yıldır o puta tapanlar bile ondan kalan parçalara sahip çıkmamaktadır.

Uzun yıllar sonra yeniden ‘Tek Millet’ olma ruhunu yakalayan bu aziz millet; geride kalan diğer Putları da bir bir yıkıp yerle bir edecektir.

Milletin şanlı direnişini ve zaferini istismar edip, bundan kendine paye çıkarmaya teşebbüs eden kim olursa olsun sadece milletin nefretini kazanır ve kendi putunun ecelini yakınlaştırır; akıl (varsa) sahibi Kemalistlere bunu tavsiye etmem.

Kaldı ki; son 2 yıldır aynı yerden kumanda edilen CHP, HDP, PKK ve FETÖ’nün bu işgale/darbeye zemin hazırlamak için Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan aleyhine  için yaptıkları ortak algı operasyonlarını unutmadık.

CHP’nin ısrarla ‘Diktatör’ söylemini yayması, HDP’nin ‘Saray polisi/Askeri’ ve ‘Saray Darbesi’ söylemini yayması ve tabi PKK’nin çukur savaşı, canlı bombaları, bombalı araçları ve hergün Kandil’den yapılan “Erdoğan devrilene kadar devam edeceğiz” açıklamaları ve faaliyetlerinin tümü bu işgale/darbeye zemin hazırlama çalışmalarıydı.

Kalkışma başarılı olamayınca bu defa da; yok ‘karşı darbe’ yok ‘hertürlü darbe’ gibi siyonist/yuvarlak/çift dilli cümleler ile ortamı sulandırmak milletin aklı ve feraseti ile dalga geçmektir.

Unutulmasın ki; bu aziz milletin ferasetini küçümseyen herkes kaybetmeye mahkumdur.!

Selam ve dua ile…