Kendi inanç ve değerlerine bağlı, kendi dillerini bilen, aile yapıları güçlü, haremlik-selamlık ve tesettüre azami önem veren, cinsiyetlerini yaradılış fıtratları üzere kabul eden, her türlü şiddete ve ahlaksızlığa karşı misafirperver ve kadirşinaz millettir, Kürtler.

Millet: İnanç, dil, kültür,  tarih, edebiyat, örf ve gelenek, müzik ve ataları bir olan zümrelerdir.  Mensup olduğu milletin atalarını/önderlerini, inancını, aile yapısını, dilini, giyimini, ayıbını ve sevincini red edenler o milletin mensubu olmaktan çıkmıştır.

Her milletin, kendi kökleri üzerine inşa olmuş, değerlerine sadık bireyleri vardır ve kendi köküne, medeniyetine, değerlerine, inancına yabancılaşmış/yabancılaştırılmış hatta düşman olmuş/oldurulmuş devşirmeleri vardır.

Değişmez bir vakadır ki; bu devşirmeler her zaman kendilerini o milletin özü ve sahibi olarak görür o milletin kimliğini ve sözcülüğünü kendi tekeline alarak kendilerinden olmayan bireyleri -ki aslında o milletin özü olanları- türlü yaftalarla o milleten ihraç etme gayretinde olurlar.

Yakın tarihimizde alfabesi, kıyafeti, inancı, aile yapısı, geleneği, önderi ve yaşantısı hatta birçoğunun bile ismi asla Türk olmayan; Türklerden devşirilerek meydana getirilen Kemalist tayfanın gelip kendilerini Türklüğün sahibi olarak görüp ‘Özde vatandaş/Türk-Sözde vatandaş/Türk’ tanımı ile aslında gerçek Türk olanları kendilerinden olmadıkları için türlü yafta ile Türklükten ihraç etmek için Türklerin başına getirdiklerini hepimiz biliyoruz.

Aynı vaka şimdi biz Kürtler için geçerli…

Kürtlerin dilini bilmeyen, dinini ve değerlerini red eden, kutsallarını çiğneyen, gelenek ve örflerini ayıplayan, aile yapılarını ve toplumsal yaşantılarını yerle yeksan eden, tarih ve önderlerini bilmeyen/red eden çoğu Kürtlerden devşirilmiş kendilerini Apocu diye tanımlayan bir güruh peyda olmuş.

Bu güruh diğer milletin devşirmelerinin yaptığı gibi Kürtlüğü ve Kürtlerin sözcülüğünü-temsilciliğini kendi tekeline almış; Kendi medeniyet değerleri üzerine kaim Kürtleri sırf kendilerinden olmadığı için Kürtlükten ihraç etme gayretinde…

Bu güruh her ne kadar Devlete ve kendilerinden olmayan Kürtlere karşı kendilerini ‘Kürtler’ olarak tarif etseler de, kendi içlerinde kendilerine Kürt demez: Apocu derler. Her eylem ve yürüyüşlerinde mutlaka bir sloganları vardır ’Em kine.? Apocine’ (Biz kimiz Apocularız)

Yazan-çizen, konuşan her kesten ricamdır…

Madem onlar kendilerini Apocular olarak tanıtıyor siz de bundan sonra onlara bir daha Kürtler demeyin Apocular deyin. Bir daha da ‘Kürtler ve PKK’ veya ‘Dindar Kürtler ve Seküler/Solcu Kürtler’ veya ‘PKK/HDP ve dindar Kürtler’ tanımlarını kullanmayın.

Kürtler, kendi inanç ve değerlerine bağlı, kendi dillerini bilen, aile yapıları güçlü, haremlik-selamlık ve tesettüre azami önem veren, cinsiyetlerini yaradılış fıtratları üzere kabul eden, her türlü şiddete ve ahlaksızlığa karşı misafirperver ve kadirşinaz bir millettir.

Kürtler Millet-i İbrahim’in en mümtaz komutan, devlet adamı, ilim ve irfan abidesi olan önder şahsiyetler yetiştirmiş ümmet-perver ve namus-perver bir millettir.

Kürtlerin önderleri/liderleri; Hz.Ceban El- Kurdi, Selahaddin-i Eyyubi, Mewlana Halidi- Kurdi (Şehrezori), Molla Gürani, Bediüzzaman Said-i Nursi (Kürdi), Ahmed-i Xani, Molla Halil es-Seirdi, El-Cezeri, Ali Hariri, Şeyh Said-i Palevi, Feqiye Teyran, Mela-i Ceziri, Ziryap, Şerefhan, İdris-i Bitlisi, Baba Tahir-i Hamedani, Seyit Ubeydullah, Molla Mustafa Berzani ve daha yüzlerce alim, arif, komutan ve gönül erbabıdır.

Bu önderleri tanımayan, onları kendine önder kabul etmeyen, onların hedef ve öğretilerini red edenler Kürt olamazlar.

Kürtlerin önder ve liderlerini gerici/yobaz olarak gören, kıyafet ve aile yaşantılarını değiştirmek için mücadele eden, kadim tarih ve inançlarını red eden, Kürtlere yeni din, önder ve ideolojiler dayatanlar bu milletin mensubu değillerdir.

Kendilerine Lenin, Stalin, Marks ve Öcalan’ı lider ve önder edinenler, onların yolundan giden, onların değerlerini kendilerine kutsal edinen, onların çizdiği usul ve esasları kendine din edinenler, onların gösterdiği hedefleri kendilerine şiar edinenler, onların dünya görüşüne göre kendi aile ve hayat tarzlarını ikame edenlere KÜRT denmez  APOCU denir.

Bu güruh Kürtlere her türlü zulüm ve hakareti zaten Apocu kimlikleriyle yapıyorlar. Ne zaman ki onların örgütüne, partisine, idolojisine ve liderlerine bir laf söylenir ise işte o zaman o lafı Kürtlere söylenmiş olarak kabul ediyor/öyle lanse ediyor ve vaveyla kopariyorlar.

Hem zaten Kürtlerin Türklerle; Türklerin de Kürtlerle hiç sorunu yoktur ve olmamıştır. Sorun: Türklerden devşirilmiş Kemalistlerin, Kürtleri döverek onlardan Apoistleri devşirmesi ve şimdi de onlarla birlik olup Kürtleri ve Türkleri dövmesi sorunudur.

Kürtlerin; Mazlumiyetini, mağduriyetini, öfkesini, sevincini ve kimliğini kendi ideolojileri için istismar eden devşirilmiş Kürtlere siz de onların kendilerini tanımladığı gibi tanıyın ve o şekilde hitap edin; Apocular deyin. !

Selam ve dua ile…