Solcuları anlamak için bilinmesi gereken ilk şey; her şeyin birbirine tam zıt iki tanımı/ismi olduğudur. Eylemlerin tanımı, söylemlerin yorumu faile göre yüzde yüz değişir. Bunu anlamak için de meydana gelen her eylem için önce ‘kim yaptı ?’ diye sormanız lazım. 

Çünkü bir solcu için insanlar ikiye ayrılır ‘Devrimciler ve Faşistler’ haliyle eylemler de faile göre ikiye ayrılır: ‘Devrimci eylemler ve Faşist eylemler’

DEVRİMCİ EYLEMLER:

Bir eylemi (canlı bomba, katliam, her türlü vahşet ve Vandallık da olsa) yapan sol bir örgüte mensup ise o eylem devrimci bir eylemdir ve fail de devrimci demokrat bir fedaidir. Eylemin adı demokratik güç kullanmak, amacı da faşizmden hesap sormaktır. Hedefi de faşist devlet/sistemdir.

Bu eylemde öldürülenlere ‘Hayatını kaybetti’ denir. Eylemi yapan canlı bomba dahil ölen herkesin katili devlet, sorumlusu da hükümettir.

Bu eylem ve eylemci için her türlü fetva, acıtasyon, empati, İslami ve insani her referansı kullanmak, aptala yatmak, kör-sağır-dilsiz olmak, kıvırmak, tahrike bağlamak, çirkefleşmek meşru ve yapılması gerekendir.

FAŞİST EYLEMLER:

Eylemi yapan kişi solcu değilse ve/veya eylem hazırlığında olan/eylem yapan solcuya yapılmışsa bu bir faşist eylemdir. Eylemin adı; vahşet, orantısız güç kullanmak ve katliamdır. Eylemi yapan da faşist ve katildir. Eylemin amacı insanlığı yok etmek, devrimi engellemektir. Hedefi de halktır.

Bu eylemde ölenlere ‘Katledildi’ denir. Eylemin talimatı bizzat saray tarafından verilmiştir. Sorumlusu hükümettir. Öldürülen canlı bomba, silahlı terörist, vandal veya her kim ise o anda oradan geçmekte olan bir sivildir, ya ekmek almaya çıkmıştır ya da oradaki insanlardan birine yardım ediyordur.

Bu eylem için hukuktan, İslamdan, insanlıktan, empatiden, tahrikten söz etmek katliamı haklı/meşru göstermektir. Küfür ve hakaret etmekte sınır yoktur, eylemcinin yedi sülalesine küfür etmek farzdır.

Solculuğu daha iyi anlamak için aşağıdaki tanımları da bilmek lazımdır.

BARIŞ İSTEMEK: Bir sol örgütü desteklemek, onu meşrulaştırmak, eylem ve katliamlarına kılıf bulmak veya görmezlikten gelmektir. Solcu ve Anaşist olmayanın barış yanlısı olma ihtimali yoktur.

HALKTAN YANA OLMAK: Kısaca DHKP-C/MLKP/PKK/HDP’li olmak demektir. Çünkü halk demek zaten PKK/HDP demektir.

AJAN: Solcu olmayan herkestir. Örgüt içinde beynini kullanmaya teşebbüs eden, herhangi bir eylemi veya sol kuralı sorgulamaya kalkan da ajandır. Örgüt içinde yer alıp da önderlik emriyle de olsa yaptığı bir eylem örgütü sıkıntıya sokarsa  o da ‘içimizdeki Ajan’dır.

ÇETE: Solcu olmayan her türlü silahlı yapılanmadır. Meşru devlet güçleri de çetedir. Silahlı olup çete olmamanın tek şartı solcu olmaktır.

FEODAL: Toplum içinde saygınlığı olan, herhangi bir sebepten konum sahibi olup, solcu olmayan veya Pkk/Hdp’ye destek vermeyen herkestir. Aynı kişi Hdp/Pkk’li ise o halk önderidir. Daha önce feodal olarak tanımlanan kişi aynı konum ve yaşam şekli ile PKK’li olsa; o safa geçtiği gün itibarıyla ‘Halkın safına geçen demokrat halk önderi’ olur.

DİKTATÖR: Halk oyu ve meşru seçimle gelmiş olsa da solcu/silahlı/anarşist olmayan tüm (Erdoğan ve Barzani gibi) liderlerdir. Silahla gelmiş, tek parti diktası yönetimlerinin başındaki kişi (PYD lideri Müslim gibi) solcuysa o demokrat bir halk lideridir.

TERÖR/TERÖRİST: Solcu örgütlere yapılan her türlü operasyondur. Sol örgütün yaptığı eylemler demokrasi için yapılmış devrimci eylemlerdir. Elinde silah olup da solcu olmayan herkes meşru asker/polis olsa da teröristtir.

FAŞİST: Solcu olmayan herkestir. Tüm Müslümanlar, anarşizme karşı olanlar, nizamdan yana olanlar, toplum içinde konum sahibi olup solcu olmayanlar ve silah kullanmayı tasvip etmeyen herkestir.

MİT: Pkk/HDP’li olmayan Kürtlerdir. Ayrıca Pkk’nin izahı olmayan eylemlerini yapanlar da yine Faşist Devletin içlerine koyduğu MİT’lerdir. PKK’li olmayıp Devlet erkanı ile görüşen herkes (Devlet başkanı, İdareci, Siyasetçi kimliğiyle olsa da) MİT’tir. MİT üyeleri ile birlikte çalışan, müzakere yapan, bilgi alış verişi yapan, MİT’ten maaş karşılığı çalışan da olsa PKK’li ise yaptığı stratejik bir hamledir.

DEMOKRASİ GÜÇLERİ: İslama, nizam-ı aleme, kutsallara, halkın gelenek-görenek ve değerlerine, huzura, toplumsal barışa savaş açan ve halkın iradesine karşı silahlı veya silahsız vesayet kuran tüm güçlerdir. Kısaca Ordu içindeki cunta, yargı içindeki çeteler, Pkk, Dhkp-c, Mlkp gibi sol örgütler ve onların siyasi partileri olan Chp ve Hdp demokrasi güçleridir.

AYDIN: İslam karşıtı, kutsalsız, halkı adam yerine koymayan, vesayetten yana solcu demektir. Çok okumuş, çok yazmış, çok buluşlara imza atmış, çığır açmış olsa da solcu değilse veya halkın seçtiği siyasi iktidara destek veriyorsa, halkın kutsal değerlerine saygı gösteriyor veya anarşizme destek vermiyorsa o iflah olmaz bir yobazdır.

ÖZGÜRLÜK: Kuralsız, kutsalsız, nizamsız, sınırsız hayat tarzı demek. Rabbini, babasını, tarihini, örf ve geleneğini bilmeyen, aile yapısına düşman, büyük-küçük bilmeyen, eşcinsel, ahlak kuralı olmayan, her şeyi kendine mubah görene de Özgür birey denir.

SOLCULUĞUN ŞEKİL ŞARTLARI:

Bıyıklarını ağzına kadar uzatmak, somurtmak, saçını taramamak, zafer işareti yapmak, alkol kullanmak, kot pantolon giymek (mümkünse kirli olanı), yeşil parka giymek, sadaka isteyen fakire para vermemek ama onun dilenmesi üzerinden en az yarım saat sömürü edebiyatı yapmak.

Başkasının çocuğunu eyleme, ölüme, dağa, zindana gönderip kendi çocuğunu koleje, parka, AVM’ye, plaja götürmek. Faşist, yobaz, çağdaş, aydın, özgürlük, devrim, halk kelimelerini her cümleye serpiştirmek.

Selam ve dua ile…