İnsan neslinin yaşaması, üretip ticaret yapması, çocuklarını ve gelecek nesilleri fıtrat üzere temiz bireyler olarak yetiştirmesi ve öğrenip-öğretmesi, hak ve batılı, doğru ve yanlışı, iyi ve kötüyü ayırt edebilmesi için;

-Can güvenli,

-Mal güvenliği,

-Irz/namus güvenliği,

-Akıl sağlığı güvenliği vazgeçilmezdir.

Allah ve Resulü’nün (sav) de kutsal saydığı ve insanlık tarihine bakıldığında da bunları temin eden toplumların refah ve saadet içinde yaşadığı ve yükseldiği, temin edemeyenlerin de yokluk içinde birbirlerine kıydıkları ve felakete gittiklerini görürüz.

Bütün ilahi emirler bu yönde olmakla beraber bütün insanlık da; şimdiye kadar koyduğu tüm kurallar ve kurduğu tüm yapılar bu 4 kutsalın güvenliğini temin içindir.

Hem zaten aile reisinden – devlet reisine kadar tüm liderler de sorumlu oldukları alan içinde emr-i evvelde bu nizamı sağlamakla yükümlüdür.

Medeni bir yaşamın ilk şartı ve medeniyet inşa etmenin tek yolu nizam-ı alemi sağlamaktır.

Can güvenliği, mal güvenliği, namus güvenliği ve akıl sağlığı güvenliği olmayan yerde din de olmaz, iman da olmaz, ibadet de olmaz, hak ile batıl, doğru ile yanlış arasında bir fark da olmaz, hürriyet de olmaz; hürriyetin olmadığı yerde Cuma namazı da olmaz, hür olmayan kadı/hakim/alimin fetvası/hükmü de geçerli olmaz.

İşte insanlık için vazgeçilmez olan bu 4 kutsala zarar veren ve güvenliğine halel getiren her şey ‘TERÖR’dür.

Terörün kimden geldiği ve hangi gerekçe ile yapıldığının hiçbir önemi yoktur.

İnsanların canına, malına, namusuna ve aklına; kasteden, zarar veren, nizam-ı alemi bozan herkes de (Velev ki, %100 haklı olduğu bir hususta hakkını almak için bile olsa; bunu yaparken bu kutsallara zarar veriyor ve güvenliklerine halel getiriyorsa…) TERÖRİSTTİR.

Teröre maddi-manevi destek verenler de, kalemi ve sözü ile meşrulaştıranlar da; onların hedefine hizmet eden faaliyetlerde bulunanlar da teröristtir. Terörist illaki elinde silah olan ve eylemi yapan değildir; o katliama zerre kadar katkı yapan/destek veren de teröristtir.

TERÖRİSTLERİN, örgütlü/bireysel; ideolojisi, kıyafeti, hedefi, davası, söylemi, ırkı, dini, dili, mezhebi, meşrebi, memleketi fark etmeksizin bila istisna TÜMÜ LANETLİDİR.

Terörizmi ve teröristi lanetlemeyen de lanetlidir.

Terörü ideolojisine göre, ırkına, dinine, coğrafyasına göre ayıran; kendine yakın olan terör örgütü katliam yapınca ahmağa yatıp sus/pus olan, kendinden olmayan terör örgütü aynı eylemi yapınca insan taklidi yapıp aklı sıra hümanistliğe yatan iki yüzlü hayasızlar da LANETLİDİR.

Daha somut eylemlerle ifade etmek gerekirse…

1- PKK, insanların canına, malına, namusuna ve aklına yani nizam-ı aleme musallat olmuş BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR. Hedefi her kim olursa olsun ve eylem yeri neresi olursa olsun; Tüm canlı bomba eylemleri, bombalı araç eylemleri, yola mayın döşemeleri ve diğer tüm eylemleri terör eylemidir.

Bu eylemlerden dolayı PKK lanetlidir, bu eylemleri bir şekilde destekleyenler lanetlidir ve bu vahşeti lanetlemeyenler de lanetlidir.

PKK yapınca susup; FETÖ veya DAEŞ yapınca lanetleyenler ise iki kere lanetlidir.

2- DAEŞ, insanların canına, malına, namusuna ve aklına yani nizam-ı aleme musallat olmuş BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR. Hedefi her kim olursa olsun ve eylem yeri neresi olursa olsun; Tüm canlı bomba eylemleri, bombalı araç eylemleri, yola mayın döşemeleri ve diğer tüm eylemleri terör eylemidir.

Bu eylemlerden dolayı DAEŞ/İŞİD lanetlidir, bu eylemleri bir şekilde destekleyenler lanetlidir, bu vahşeti lanetlemeyenler de lanetlidir.

DAEŞ yapınca susup; FETÖ veya PKK yapınca lanetleyenler ise iki kere lanetlidir.

3- FETÖ, insanların canına, malına, namusuna ve aklına; yani nizam-ı aleme musallat olmuş BİR TERÖR ÖRGÜTÜDÜR. Hedefi her kim olursa olsun ve eylem yeri neresi olursa olsun; Tüm canlı bomba eylemleri, bombalı araç eylemleri, yola mayın döşemeleri ve diğer tüm eylemleri terör eylemidir.

Bu eylemlerden dolayı FETÖ lanetlidir, bu eylemleri bir şekilde destekleyenler lanetlidir, bu vahşeti lanetlemeyenler de lanetlidir.

FETÖ yapınca susup; PKK veya DAEŞ yapınca lanetleyenler ise iki kere lanetlidir.

Allah’ın kutsal saydığı bu 4 vazgeçilmeze ve milletin mukeddasına musallat olan tüm terör örgütleri Siyonizmin/Emperyalizmin üfledigi zurnanın farklı delikleridir; hedefleri de sahipleri de biridir.!

İradesini şeytanın askerleri olan bu örgütlerden herhangi birine ipotek vermiş olanlar lafımı sağa-sola çekmesin ve dilini tam da bu şekilde söylemeye alıştırsın diye her örgüt için aynı kelimeleri tekraren kullandım.

Teröre karşı olup, lanetliler grubunda olmak istemeyen herkesi; yer yüzündeki tüm terör örgütlerini ve terör eylemlerini NET CÜMLELERLE KINAMAYA DAVET EDİYORUM.

Selam ve dua ile…